Hillesgårdens organisation

På Hillesgården finns ingen hierarkisk organisationsplan. I stället utgår man från människans egen kreativitet och ger såväl ansvar som befogenheter. Styrelsen fungerar därför enbart som en sammanhållande faktor.

 

Självständiga ledningsgrupper

Ansvaret ligger hos de självständiga ledningsgrupperna, som arbetar inom ramen för sin egen budget. I spetsen för varje ledningsgrupp finns minst en yrkeskunnig person inom just den gruppens område. Varje ledningsgrupp är sedan indelad i undergrupper. Denna flexibla organisationsplan är en bidragande orsak till Hillesgårdens framgångar.

Aktiv styrgrupp

Utöver ett Arbetsutskott förfogar styrelsen över en styrgrupp, som träffas minst en gång per vecka. Här ingår en ansvarig för varje ledningsgrupp. Styrgruppen detaljplanerar den kommande veckans besök och arbete.

Styrelsen är mycket mån om att alla beslut snabbt når ut till samtliga i ledningsgrupperna. Alla ledningsgruppschefer är därför välkomna att delta i styrelsemötena och får även göra sin röst hörd. Detta gäller dock inte vid votering.

Kreativ arbetsmiljö

Denna annorlunda organisationsplan gör att alla känner sig delaktiga i verksamheten, vilket i sin tur stimulerar till personlig utveckling och skapar ett positivt arbetsklimat.


 

org-skiss

org ledningsgrupper


 

 

STIFTELSEN HILARION HOH • HILLESGÅRDEN 4452 • 264 94 KLIPPAN • TEL. 0435-215 30 •  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.